Презентация на учителя с главно У Драгомир Цукев - за модерното и необходимото образование, което е нужно на държавата и града ни, която той представи на форума "Добрич в бъдеще време 2.0."