Манифест

За много хора, навсякъде по свeта, Добрич и Добруджа не са само географски понятия. Те са част от  същността им и ги носят в сърцето си винаги, където и да ги отведе животът. И често се връщат там – насън и наяве…

И ние сме от тях, от хората на Добрич. Решихме да потърсим тези духовни земляци –   свързани с него – в миналото си, в настоящето или бъдещето. Убедени сме, че всички ние сме невидимият и най-ценен капитал, с който градът и регионът разполагат. Виждаме смисъл в създаването на една глобална общност, която да мечтае, мисли и действа заедно за един по-добър Добрич, за един  „добруджански рай“.

Вярваме, че красивите идеи могат да пожънат успех, когато стъпят на земята, на нашата добруджанска земя, и когато увлекат хора, които  да ги осъществят. Търсим „посланиците“ на Добрич в България и по света. Търсим хората, които са готови да споделят и да участват.

Глобалният Добрич вече е част от живота на реалния Добрич и организира реални и виртуални срещи и дискусии, свързани с възраждането на Добрич като икономически и културен център на Добруджа. През 2017 година се проведоха два форума „Добрич в бъдеще време“ – с вдъхновяващи презентации, оживени дискусии и много идеи за Добрич. Основните теми на форумите бяха икономика, образование, развитие на ИТ бизнес, градска среда и гражданско участие.

В резултат на двата форума и последвалите срещи на активните членове на Глобалния Добрич се определиха няколко теми, по които да се предлагат идеи и развиват проекти: образование, градска среда, бизнес, култура, развитие на ИТ сектора, публичност и връзки с партньори, и привличане на добричлии от България и света в Глобалния Добрич.

Плод на усилията на хората от Глобалния Добрич е създаването на фермерски пазар в „Стария Добрич“, който, в партньорство между община Добрич и Кооперация „Хранкооп“, вече стана ежеседмично събитие  за града ни всеки четвъртък.

Нашият начин е да мечтаем, да споделяме идеи и опит, да формулираме цели, да търсим и мобилизираме ресурси, да привличаме съмишленици за реализиране на идеи.

Ние сме GlobalDobrich