Покана

за среща на ЮЛНЦ от гр. Добрич

Драги приятели,

С решение 19-23/30.03.2021 г. Общински съвет Добрич прие промени в Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност. Съгласно текста на т.I.4 ежегодно, преди обявяването на дата за приемане на нови предложения за проекти, гражданското общество на Добрич ще трябва да излъчва трима членове на Комисията за оценка на предложенията, които ще бъдат утвърждавани от Общински съвет, като само тази година поради кратките срокове за обявяване на програмата по изключение те ще бъдат утвърдени от кмета на община град Добрич. Текстът допуска предложения да бъдат направени, както от ЮЛНЦ с адрес на регистрация в Община град Добрич, така и от всички граждани. Текстът на поканата към ЮЛНЦ и гражданите на Добрич можете да видите тук.  

В тази връзка “Граждани в повече” ви каним на виртуална среща на 9 април, петък от 18:00 часа. На нея всеки присъстващ ще номинира свои кандидати и заедно ще изберем трима, които да ни представляват в процедурата за 2021 година.

С цел да привлечем интереса на повече наши съграждани да участват в номинирането, тази покана е публикувана и на  уеб-страница http://globaldobrich.org/  и фейсбук-групата GlobalDobrich. Както знаете, “Глобален Добрич” е инициатива на “Граждани в повече” и наши съграждани от чужбина, подкрепена от Община град Добрич. Част от нея е форумът “Добрич в бъдеще време 5.0” през 2020 година, в който се включихте всички вие. Вярваме, че сътрудничеството ни може да продължи и да допринася за развитието на гражданския сектор на Добрич.
       

Моля, потвърдете участието си във виртуалната среща по електронна поща на адрес grupatadb@gmail.com. След получаване на потвърждение, ще получите линк за включване.

Очакваме ви!