Gabrovo Innovation Camp се провежда в гр. Габрово вече 2 години, и е насочен към развиване културата на иновациите, която трябва да бъде внесена в обществото посредством всички негови движещи сили. Участниците в лагера трябва да са хора с нагласа за иновации, готови да си сътрудничат, с активно въображение и творческо мислене. В подходяща работна среда, по ръководството на ментори, участниците, групирани в отбори се търсят иновативни решения на обществени въпроси, които се отнасят към трите предизвикателства на лагера. Отборите работят като самоорганизиращи се групи, които  трябва да намерят интересни за тях теми и проблеми, да търсят посока и средства за въздействие и като резултат от работата си да изведат решение, което може да представлява практическа идея за справяне с конкретен обществен проблем. Решението съдържа споделеното разбиране на групата, има потенциал за бърза реализация и приложимост към нови, различни обстоятелства.