Глобален пикник
"Добрич в бъдеще време 5.0"

  • 15 АВГУСТ 2020 Г.
  • Градски парк "Св. Георги"
  • 15:00 - 21.00 ЧАСА

Добре дошли!

Събитието е част от инициативата GlobalDobrich и е петото по рода си. Целта му е да събере хора, които са свързани с Добрич и региона, независимо от настоящото си местожителство. Началото бе през 2017 г. и от тогава до сега се организират реални и виртуални срещи и дискусии, свързани с възраждането на Добрич като икономически и културен център на Добруджа. Основната цел на инициативата, както и на предстоящото събитие е да се мобилизират ресурсите на всички хора, които са свързани с Добрич в миналото, настоящето и бъдещето, и които са невидимият и най-ценен капитал, с който градът и регионът разполагат. Очакваният резултат е генерирането на работещи идеи, като реализираните вече „Фермерски пазар“,  24 часовото филмово предизвикателство „Красив Добрич“ и др. Поканени са всички, които носят Добрич в сърцето си и имат желание градът да се развива като модерно и привлекателно място за живеене и работа и в бъдеще.

И тази година събитието се организира от сдружение с нестопанска цел „Граждани в повече“ и е подкрепено от Община град Добрич в рамките на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност .

 

Моля заявете интереса си към това събитие, като попълните Формуляр за участие най късно до 10 август 2020 г.

image

Лектори

Лектори и презентатори във форума са професионалисти с иновативно мислене и активна гражданска позиция, представители на местната власт, добричлии и приятели на Добрич

Дискусии

Целите на дискусиите по време на това събитие са да се споделят опит и добри практики от други градове и региони в страната, Европа и света, да се генерират работещи идеи за развитието на града и разбира се да се инициират  конкретни действия.

Идеи

По време на всяко едно от изданията на „Добрич в бъдеще време“ се генерират идеи, част от които са вече реалност. Такива са Фермерски пазар, Филмово предизвикателство и др.

Програма

15:00 - 16:00

Регистрация на участниците

16:00 - 16:15

Откриване на форума

16:15 - 17:00

Първа сесия – тематични презентации

17.15 - 18.00

Втора сесия – тематични презентации

18.15 - 20.30

Глобален пикник – тематични раздумки в малки групи

Лектори

image

Доброволци

Инициативата „GlobalDobrich“ се осъществява изцяло от доброволци.