Добрич в бъдеще време 6.0

  • 6 септември 2021
  • Добрич в бъдеще време 6.0

Лектори и водещи

Явор Панев

архитект

арх. Явор Панев – роден в София, влюбен във Варна.
Съосновател в Сдружение „Таляна“, което цели да насърчи развитието на историческото ядро на Варна, като младежко, артистично, пешеходно пространство.
Ментор в творчески маратон „Таляна“ Варна по „Проект за милиони – Инно Варна” – пилотен проект на Община Варна, в рамките на Европейска младежка столица 2017.

Любо Георгиев

архитект

Любо Георгиев е израснал в София, но има опит в работата с градската среда в различни части на света. Той е ръководител на екипа на Софияплан – стратезите на Столична община, отговорни за дългосрочното всеобхватно планиране на София и автори на Визия за София.
Любо вярва, че хората не само създават пространството около себе си, а и че то влияе по съществен начин на човешкия живот. Той работи с градската среда, за да свързва, стимулира и ангажира хората в съвременното ни общество.

Пламен Пеев

Пламен Пеев е от Добрич и живее от 8 години в Естония. Юрист и експерт по право и политики на околната среда. Работи с български и международни организации за опазване на околната среда и развитие на активно гражданско общество. Носител на  наградата „Активни граждани“ от Националното сдружение на общините в категорията “големи общини”.

Насърчен от демократичните фестивали в северните страни, е решен да пренесе и доразвие техния опит в родния си град. Той е един от инициаторите “Глобален Добрич” – идея за създаване на общност от добричлии, живеещи в България и по света, които подпомагат промяната и развитието на града.   

Боян Коларов

Боян Коларов е гражданин на Добрич по дух и действия. Винаги търси красотата в градската среда и в гражданското действие. 

Радио-глас и медийно лице на гражданската активност. Поема обществени задължения в името на личното достойнство на свободните граждани.

Във всяко обществено действие Боян търси стратегическа обоснованост. Той е един от провиждащите Добрич в бъдеще време.

Дима Стефанова

Дима Стефанова е родена и израснала в Добрич и от години живее и работи в Холандия, но носи духа и притегателната сила на родното си място в сърцето си. Като инициатор на платформата за творческо образование и визуални комуникации “Know-How Show-How” тя се стреми да направи видим потенциал на дадено място или творец, поставяйки го в нова светлина и контекст. Като негов директор тя инициира творчески разследвания, среща творци и изследователи от различни дисциплини, създавайки нови перспективи за диалог и трансфер на „знания“, заложени в културното наследство на дадено място или общност. 

Дима вярва че средата възпитава и определя нагласите ни към околната среда и спомага за изграждането на съзнание както за личния капацитет, така и за въздействието, което личните действия могат да имат върху общността.