Мисията на инициативата „Глобален Добрич“ е да мобилизира гражданския потенциал и да създаде глобална общност от хора, които живеят в Добрич или са свързани с него и биха искали да работят за неговото развитие. Един от начините това да се случи е създаването на тематични групи, които да дават предложения и съвместно с местната власт и гражданското общество да търсят работещи решения. В тази връзка, групата „Образование“ в рамките на „Глобален Добрич“ предлага на Община град Добрич да се учреди „Обществен съвет по образование“. Идеята е съветът да е постоянен и експертен орган, който осъществява дейността си въз основа на действащото в страната законодателство, решенията на Общинския съвет и разпоредбите на правилник. Подобни структури съществуват в други общини в Република България и смятаме, че този съвет е една добра форма за диалог между администрацията и гражданското общество и би допринесъл за реализиране на образователната политика на територията на общината. Групата "Образование" вече е изпратила официално писмо до Кмета на Община град Добрич, което е придружено с проект на правилник за дейността на Обществения съвет по образование. Проведена е и първата работна среща с Кмета, ресорния зам. Кмет и представители на инициативата "Глобален Добрич", на която е изразено принципното съгласие за учредяването на обществен орган, който да дава идеи за и инициира активности, свързани с общинската политика в сферата на образованието. Учредяването на съвета предстои в най-близко бъдеще.