Поради промяна в датата на провеждане на форума "Добрич в бъдеще време 6.0." се удължават сроковете на конкурса "Заживей с Добрич!". Младежи от 15 до 29 години могат да участват самостоятелно или екипно със свои идеи, които могат да променят града ни и да го представят пред света.