Членовета на сдружение "Граждани+" поканиха на 23 март украински бежанци, установили се в Добрич, на среща под наслов „Оказались мы все вместе в Добриче“. Отзоваха се повече от 30 украински майки и младежи, които с интерес изслушаха представянето на нашата дейност и на историята на нашите събития. Специално внимание бе обърнато на Младежкия конкурс за идеи „Заживей с Добрич!“. Беше отправена покана към украинските младежи да се включат в него.

Украинските гости бяха много активни, споделиха наблюденията си върху града и с готовност направиха и конкретни предложения за подобряване на качеството на градската среда.

Присъстващите на срещата се разделиха приятели и добри съседи, с обещание, че това няма да бъде последната ни подобна среща.