За нас всеки човек е важен, защото “Глобалният Добрич” това са хората, които искрено и активно посвещават частица от своето време, енергия и таланти на града, в който са израснали, на града, с който са свързани и искат да видят добри промени в него.
Искаме да ви поканим да заявите своето желание да участвате в инициативата “Глобалният Добрич” като изберете начина, по който да се включите от възможностите, описани по-долу или да предложите друг начин за участие.